(+389) 070 376 213
office@paper-mill.eu

Ние во Пејпер Мил сме посветени на одржлив раст и развој, безбедно работно опкружување и квалитетни производи за нашите клиенти, базирано на принципите на циркуларна економија, заштита на животната средина и јавното здравје и севкупен придонес кон заедницата во која делуваме.

1
ЕДИНСТВЕНА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖА НА ХАРТИЈА ВО РС МАКЕДОНИЈА
15000
РЕЦИКЛИРА ДО 15.000 ТОНИ ГОДИШНО
50500
ДОСЕГА РЕЦИКЛИРАНИ 50.500 ТОНИ ХАРТИЈА
120
ВРАБОТУВА 120 ЛУЃЕ
8
ВЛОЖЕНИ 8 МИЛИОНИ ЕВРА ВО ТЕХНОЛОГИИ
10
ИЗВОЗ ВО 10 ЗЕМЈИ

Заштита на животната средина

Пејпер Мил е единствениот рециклатор на хартија во Република Северна Македонија. Нашите заложби се целосно насочени кон заштита на животната средина, и тоа не само декларативно, туку преку интензивни инвестиции и имплементација на технологии и практики за еколошко однесување


Општествена одговорност

Посветени сме на целосно исполнување на нашата заложба да обезбедиме високо квалитетни производи, да ги почитуваме клиентите, соработниците и вработените, да обезбедиме здраво и безбедно работно опкружување, здрава животна средина и да бидеме активен чинител во локалната и пошироката заедница