Сертификати

СЕРТИФИКАТИ

Заводът за производство на хартия документира успеха си в областта на качеството и постоянната работа в областта на опазването на околната среда чрез притежание на интегрирано разрешително от Министерството на околната среда.
Днес Хартиената фабрика е рециклираща фирма в областта на отпадъчната хартия и картон, а цялото количество отпадъчна хартия и картонени опаковки, които се преработват в нашия завод, се считат за постигане на националните цели.

Закупуване на рециклирана хартия от употребявани продукти и хартия от производствени остатъци Опаковане и опаковане, непокрит картон, флутинг, пресован картон, хартия за покритие или тестер.

ПАРТНЬОРИ