Сертификати

СЕРТИФИКАТИ

Фабриката за хартија го документира својот успех во областа на квалитет и постојана работа во областа на заштитата на животната средина преку поседување на А-интегрирана дозвола од Министерството за животна средина. Денес хартијата е рециклатор во областа на отпадната хартија и картон и целата количина отпадна хартија и картони што се обработуваат во нашата фабрика се сметаат за постигнување на национални цели.

Набавка на рециклирана хартија од користени производи и хартија од производствени остатоци Производство и продажба на хартија за амбалажа и пакување, несложен картон, флипување, пресилен картон, хартија за обложување или тестер.

Партнери