Производи

Посветеност Кон Квалитет

Производите на Пејпар Мил се џамбо ролни со различни димензии по нарачка на производителите. Максимална ширина на ролните е 2550мм и дијаметар од 1300мм. За производите се води строга контрола на производството потпомогнат од Валмет системот со интегриран Метсо скенер како и сопствена лабораторија како крајна контрола. Со повеќе иновации старите системи се надградени да ги достигнат современите стандарди.

Производи

Сертификати

Својот успех во областа на квалитетот, како и постојаната работа во областа на заштита на животната средина, Paper Mill фабриката го документира со Поседување на А интегрирана дозвола од Министерство за животна средина.
Денес Paper Mill фабриката има назив на рециклатор во областа на отпадна хартија и картон, а целата количина на отпадна хартија и картони која се преработува во погонот на нашата фабрика се сметаат за постигнување на национални цели.

Набавка на рециклирана хартија од користени производи и хартија од производствен остаток. Производство и продажба на хартија за завиткување и пакување, необложен картон, флутинг, пресуван картон, покривна хартија или тестлајнер, шренц .

Партнери