Вработување

Работни позиции

Во функција на остварување на нашата стратешка одредба, постојано ги следиме најновите методи и трендови во процесот на вработување и управување со човечките ресурси работејќи според највисоките светски стандарди. Па така, тука нудиме поедноставен пристап на сите заинтересирани за потполнување на слободни работни места.

Со следење на нашиот сајт ќе ви се овозможи постојан увид и информации за нашата потреба од потполнување на одредени огласени места. Ќе имате можност да ѓи доставувате своите апликации и да го презентирате своето профисионално портфолио.
Вашето аплицирање и претставување на оваа станица ќе ни овозможи побрз и поефикасен увид во вашите стручни и профисионални квалификации преку кои можете да станете дел од тимот на Пејпермил.

Доколку сте заинтересирани за работа во оваа индустрија и доколку сметате дека со вашето залагање или искуство можете да придонесете за Наш континуиран раст и развој Ве молиме аплицирајте во подоле прикажаната форма.

Прикачете го вашето CV:

em9485903

Партнери